1. Teostele esitatavad nõuded

1.1 Iga kunstnik võib oksjonile esitada kuni kolm teost.

1.2 Vastu võetakse teoseid kuni 40-aastastelt kunstnikelt.

1.3 Teoste tehnikale, meediumile ja teemale piiranguid ei ole.
Näitusepinna võimalusi arvestades ei võeta oksjonile vastu teoseid, mille pikima külje mõõt ületab 2,2 meetrit ja lühema külje mõõt 1,5 meetrit, kui pole just vastavat erikokkulepet oksjoni korraldajatega.

1.4 Teos peab olema eksponeerimisvalmis, sobivalt vormistatud ja müügikõlbulik. Paberil või kapal vormistatud teosed peavad olema raamitud. Kunstnik peab nägema ette võimalikke ohte ja arvestama teose vormistamisel, et teost eksponeeritakse oksjonile eelnevalt ruumides, kus käib palju inimesi. Oksjoni korraldajal on õigus teos tagasi lükata, kui kunstnik on eiranud antud punktis välja toodud tingimusi.

1.6 Komisjoni poolt väljavalitud ja oksjonile toodavad teosed peavad olema signeeritud töö esi- või tagaküljelt või peab teosega olema kaasas teose autentsust kinnitav autori poolt allkirjastatud sertifikaat.

2. Teoste esitamine oksjonile

2.1 Teoste esitamine oksjonile toimub elektroonilise registreerimissüsteemi kaudu, mis asub aadressil www.ostanoortkunsti.ee/kunstnikule

2.2 Täita tuleb kõik nõutud väljad ning kunstnik peab arvestama, et komisjon teeb otsuse kunstniku poolt esitatud foto(de) ja info põhjal. Oksjoni kataloogi koostamisel kasutatakse kunstniku poolt esitatud infot.

2.3 Kui teos osutub oksjonile valituks (vt punkt 3), peab kunstnik pärast sellekohase teate saamist e-postile, tooma teose ettenähtud aja jooksul kogumiskohta, kas Tartus või Tallinnas.

3. Teoste valimine oksjonile

3.1 Kõigist esitatud teostest valib enampakkumisele tööd välja oksjoni komisjon.

3.2 Komisjon hindab teoseid esitatud fotomaterjali ja info põhjal lähtuvalt punktis 1 kirjeldatud nõuetest.

3.3 Komisjonil on õigus esitada kunstnikule tingimus alghinna langetamiseks, kui alghind on oksjoni konteksti ja kogemust arvestades liiga kõrge. Hinda langetatakse kahepoolsel kokkuleppel (kunstnik ja korraldajad).

3.4 Komisjon valib välja kokku ligikaudu 80 teost, millest ligikaudu 50-55 teost lähevad enampakkumisele saalioksjonil ja mille ajal saab pakkumisi teha ka osta.ee keskkonnas, ning ligikaudu 20-30 teost, mis lähevad enampakkumisele ainult osta.ee keskkonnas. Kõik teosed osalevad näitusel.

3.5 Konkursi otsusest teavitatakse kunstnikke e-posti teel.

3.6 Kogumiskohtadesse Tallinnas ja Tartus tuleb ettenähtud aja jooksul tuua vaid komisjoni poolt välja valitud teosed pärast sellekohase teate saamist e-postile.

3.7 Enne teose üle andmist tuleb kunstnikult digiallkirjastada leping või teha seda kirjalikul teose üle andmisel.

4. Valitud teoste toomine

4.1 lga kogumiskohta toodud teos peab olema varustatud selgelt loetavalt autori nime ja teose pealkirjaga.

4.2 Palume töö pakendada mullikilesse või mõnel muul moel, et töö ei saaks transpordi käigus vigastada.

4.3 Teose vastuvõtmisel võtab oksjoni korraldaja vastutuse teose säilimise eest, v.a arvatud juhul kui kunstnik on selgelt rikkunud punktis 1.4 esitatud nõudeid.

4.4 Oksjoni korraldajatel on õigus oksjonile toodud, kuid siiski nõuetele mittevastavad teosed tagasi lükata. Kunstnik peab organiseerima nende äraviimise kahe nädala jooksul pärast vastavasisulise teate saamist. Pärast seda aega ei vastuta oksjoni korraldajad enam teose säilimise eest.

5. Teose alghind, müügihind ja oksjoni komisjonitasu

5.1 Ankeedis tuleb ära märkida teose alghind, teose valituks osutumisel algab enampakkumine kunstniku määratud alghinnast.

5.2 Teose müügihind kujuneb oksjonil enampakkumise käigus.

5.3 Oksjoni komisjonitasu on 35% teose müügihinnast.

6. Teose müümine oksjonil, arveldamine ja komisjonitasu

6.1 Teose müügihind, millest on maha arvestatud oksjoni komisjonitasu, kantakse kunstniku arveldusarvele hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast oksjoni toimumist eeldusel, et kunstnik on täitnud ja allkirjastanud talle oksjoni korraldaja poolt saadetud komisjoni-müügilepingu, kus on välja toodud ka arveldusinfo.

7. Oksjonil müümata jäänud teoste müümine ja tagastamine

7.1 Oksjoni korraldajal on õigus oksjonil müümata jäänud teos müüa alghinnaga 7 päeva jooksul pärast oksjoni toimumist.

7.2 Pärast nädalast perioodi võtame kunstnikega ühendust, et leppida kokku teose tagastamiskoht ja -aeg.

Lisainfo:

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.